2000 Հոկտեմբերին սկսաւ գործել Մ. եւ Հ. Արսլանեան Ճեմարանի մանկամսուրը, որ կը հանդիսանայ մանուկներու նախադպրոցական շրջանի վարժարանը:

Մանկամսուրը հաստատուած է լայն տարածութեան վրայ, կ’ամբողջացնէ առողջապահական եւ ապահովական բոլոր պայմանները, բաժնուած է հետեւեալ ձեւով՝ օդասուն եւ ապահով դասարաններ, յատուկ սենեակ մը հիւանդներուն համար, միշտ մաքուր եւ հականեխուած լուացարաններ, փողոցէն հեռու պարտէզ, փակ խաղավայր, խոհանոց, ճաշասենեակ մը, ուր զետեղուած են պզտիկ սեղաններ եւ աթոռներ: Ամէն մէկ դասարանի մէջ կան դաստիարակչական խաղալիքներ, գիրքեր, տեսաերիզ, եւայլն:

Մանկամսուրը ունի իր յստակ պայմանները, տարեկան ծրագիրը եւ գործելաձեւը: Մանուկները կը բաժնուին երկու տարիքային խումբերու՝ 1-էն 2 տարեկաններ եւ 2-էն 3 տարեկաններ: Անոնց թիւը 15-ը չ’անցնիր իւրաքանչիւր դասարանի մէջ: Իւրաքանչիւր տարիք ունի իր յատուկ ժամերը՝ նախաճաշի, ճաշի, քնանալու, խաղալու եւ աշխատանքի: Ամէն մէկ դասարան ունի իր մանկավարժ ուսուցչուհին:

Մանկամսուրը ունի հիւանդապահուհի մը, ընդհանուր պատասխանատու եւ օգնական մը:

Ոչ միայն աշխատող մայրերը մանկամսուր կը ղրկեն իրենց երեխաները, այլ նաեւ ծնողներ, որոնք կ’ուզեն իրենց զաւակը յարաբերի ու ընտելանայ տարեկից փոքրիկներու հետ, խաղալիքներն ու իր իրերը ուրիշներուն հետ բաժնեկցի, ուրիշ երեխաներու հետ վարուիլ ու գործակցիլ սորվի:

Մանկամսուր յաճախող մանուկը հետզհետէ ինքնավստահ կը դառնայ, ինքնիր ուժերուն կը վստահի: Կը սորվի նաեւ տարրական գիտելիքներ, գոյներ ու ճիշդ բառերով արտայայտուիլ: