Մանկամսուր (Մեծ)

Օրդ. Լիզա Մարկոսեան

1 Աղասարգիսեան Միքայէլ
2 Թահմիզեան Կէրի
3 Ղազարեան Փիրսիլա
4 Քուսաօղլի Լորի
5 Գապաքեան Ալիք
6 Լօշխաճեան Յակոբ
7 Րեմոն Մարի-Կապրիէլ
8 Նաշիֆ Գարել
9 Տիշչէքէնեան Սոֆի
10 Պալթաճեան Լիլա
11 Ժաաժաա Սոֆի
12 Ճէրէճեան Սոֆի
13 Աբրահամեան Կալի
14 Մուրատեան Սէրլի
15 Նեմշէհրելեան Ալեք
16 Աբրահամեան Արեն

ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter