ԺԱ գիտական

1 Սպտըլ Նուր Էլի
2 Թաշճեան Յակոբ
3 Մարտիրոսեան Յակոբ
4 Մկրտիչեան Գէորգ
5 Պոյաճեան Կարէն
6 Կուրղիկեան Նշան
7 Քեչէք Ֆիլիփ
8 Էլպեքեան Ալեքսանտըր Օհաննէս
9 Աշճեան Սեւակ
10 Քէշիշեան Նազարէթ
11 Պոյաճեան Շանթ
12 Գարամինասեան Կայա
13 Տէր Խաչատուրեան Բալիկ
14 Համալեան Քրիսթինա
15 Ժհայէմ Նելլա-Մարիա
16 Աշգարեան Նարէ
17 Համամճեան Նանօր-Ռիթա
18 Պասուս Ճոյ
19 Մարտիրոսեան Կրէյս
20 Խաչատուրեան Արենի
21 Սնապեան Մեղեդի Լուսընթագ
22 Գասապեան Նաթալի
23 Խաչատուրեան Թաշա-Լունա
24 Պասմաճեան Մանէ
25 Սերուժեան Նարօտ
26 Թապագեան Սանան
27 Պոյաճեան Սարին
28 Ադամեան Նարօտ

ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter