Թ1 դասարան

1 Մերտխանեան Նարօտ
2 Այնթապլեան Գարին
3 Մուրատեան Ռիթա
4 Տեքէրմենճեան Սթեֆանի
5 Յակոբեան Փաթիլ
6 Փափիրեան Մեղրի
7 Տէյիրմենճեան Սելին
8 Քիւրքճեան Նարէ
9 Զաքարեան Մեղրի
10 Գրիգորեան Կարօ
11 Աւետիս Արի
12 Գալեմքերեան Հրանդ
13 Գալայճեան Լեւոն
14 Մեսրոպեան Նարեկ
15 Միքայէլեան Սիմոն
16 Եափուճեան Աւետիս
17 Մկրտիչեան Հրայր