Ե2 դասարան

1 Պարսումեան Միսաք
2 Տէյիրմենճեան Ալեքս
3 Յովսէփեան Վարանդ
4 Աշըգեան Շահէ
5 Չափարեան Մարտիկ
6 Տէր Աբրահամեան Դերա
7 Եղիայեան Կարին
8 Ժալըֆեան Կլօրիա-Մարիա
9 Գրիգորեան Կասիա
10 Գասապեան Սելին
11 Տէմիրճեան Մարիա
12 Պաստաճեան Կալիա
13 Գարամանուկեան Սելին
14 Գարաճեան Լոռի
15 Աբովեան Սերլի
16 Քէշիշեան Սանան
17 Տօնիկեան Ճոյա-Մարիա
18 Քէշիշեան Վիոլեթթա
19 Մանիսաճեան Էլսա
20 Պապիկեան Արէն
21 Վարդանեան Նարեկ
22 Տէմիրճեան Ճորճ
23 Աւետիսեան Սերուժ
24 Պորոյեան Վարագ
25 Տօներեան Ճովանի