Ե1 դասարան

1 Տէմիրճեան Երուանդ
2 Մարկոսեան Քրիստ
3 Թորոսեան Մայք
4 Համալեան Հրակ
5 Ատուրեան Շանթ
6 Նալպանտեան Նարօտ
7 Պահտայեան Քրիսթինա
8 Գիլեճեան Գալին
9 Թասլաքեան Լանա
10 Տէր Աբրահամեան Առլի
11 Գարաճեան Նայիրի
12 Զաքարեան Սէրլի-Գայեանէ
13 Մարթայեան Մարիէլ
14 Մարգարեան Ռոզալին
15 Վասիլեան Ալինա
16 Նագգաշեան (Իսքենտեր պապա) Նարօտ
17 Դարբինեան Անժելինա
18 Հանաշեան Արին
19 Գալայճեան Հրակ
20 Գրիգորեան Հրակ
21 Քէօշկէրեան Կարօ-Կերի
22 Պապուքեան Սերժ
23 Ժամկոչեան Արեգ
24 Արապաղեան Գէորգ
25 Աւագեան Զուլալ
26 Ղազար Քամի

ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter