Գ2 դասարան

Դաստիարակ.- Տիկ. Իրմա Տէտէեան

1 Ալթունեան Էմանուէլ
2 Աստուրեան Թալիա
3 Աղասարգիսեան Արամ
4 Կարապետ Լիլիթ
5 Սեմէրճեան Րաֆֆի-Իւլիս
6 Պաստաճեան Սէրլի
7 Հանաշեան Կարէն-Արէն
8 Արապաղեան Գլէա
9 Պէրպէրեան Մհեր
10 Յովհաննէսեան Ցոլեր
11 Թաշճեան Սիփան
12 Ճինպաշեան Կարին
13 Թաշճեան Գորիս
14 Սուլեան Պէաթրիս
15 Աբրահամեան Անի
16 Գէորգեան Հրակ
17 Վասիլեան Գարինա
18 Մերտխանեան Նժդեհ
19 Մենզոյեան Մեղրի
20 Մանիսաճեան Վահան
21 Պաքալեան Կալի
22 Մաքտեսեան Քրիսթոֆ
23 Պապիկեան Լոռի
24 Ժերդիտեան Արեգ

ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter