Գ1 դասարան

Դաստիարակ.- Օրդ. Մարինա Համամճեան

1 Թորգոմեան Ճիովանի
2 Աշըգեան Թիա
3 Կիւրիւնլեան Նարօտ
4 Ալթունեան Րաֆֆի
5 Թորոսեան Աւօ-Ալէն
6 Գալայճեան Ալեակ
7 Արբաճեան Հրակ
8 Տէմիրճեան Քրիսթել
9 Խանճեան Կի
10 Յովսէփեան Լորի
11 Յակոբեան Ժան-Ժագ
12 Աւետիս Լոռի
13 Սթեֆան Փաուլօ
14 Ճերմակեան Վարագ
15 Արսլանեան Բարտի
16 Հաշէօլեան Վահագն
17 Ջուլհաճեան Սէրլի
18 Պաղտասարեան Պաղտիկ
19 Աբիկեան Թամարա
20 Մարգարեան Գարոլինա
21 Թրթռեան Ժուլիանա

ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter