Բ2 դասարան

Դաստիարակ.- Տիկ. Ռիթա Ապպուտ Սուայտ

1 Ֆենէրճեան Հրակ
2 Մահտեսեան Սարին
3 Տօնէրեան Էնտի
4 Մարկոսեան Նանօր
5 Մխճեան Քրիսթոֆր
6 Գույումճեան Սամուէլ
7 Անտոնեան Հրայր
8 Սաղտճեան Սերժ
9 Մուրատեան Սթեֆանի
10 Պորոյեան Վայք
11 Գասապեան Շուշի
12 Խաչատուրեան Աւետիս
13 Փարլաքեան Պերճ
14 Զարմէնեան Վահագն
15 Մինասեան Քրիսթէլ

ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter