Բ1 դասարան

Դաստիարակ.- Տիկ. Ցոլեր Շխրտմեան-Մանիսաճեան

1 Մարթայեան Ժագ Փօլ
2 Մարսիմ Դրօ
3 Միսիսեան Արազ
4 Չափարեան Արի
5 Քիլիսլեան Քրիսթինա
6 Ծատուրեան Հրակ
7 Քէշիշեան Ալիք
8 Կարապետեան Ժան
9 Պեզճեան Զուլալ
10 Սապունճեան Հրակ
11 Կէօզիւպէօյիւքեան Շարիս
12 Մաթոսեան Սեպուհ
13 Գիլէճեան Սելին
14 Դերձակեան Կարէն
15 Եիրիքեան Քրիսթինա
16 Շոգոյեան Յակոբ

ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter