Ա3 դասարան

Դաստիարակ.- Տիկ. Մարալ Տաքէսեան

1 Սէյիսեան Սանահին
2 Մենզոյեան Նորայր
3 Մարսիմ Մեղրի
4 Ժերդիտեան Հայկ
5 Տիսչէքէնեան Սթեֆանի
6 Մարտիկեան Մարտիկ
7 Պեհինսիլեան Միկելլա
8 Փեհլիվանեան Էլիզապէթ
9 Օտապաշեան Աւետիս
10 Ժամկոչեան Նայիրա
11 Կիպինեան Լիւք Աթանաս
12 Պէրպէրեան Արին
13 Հարպոյեան Կարի Գանըր
14 Սրուրեան Լոռիթա

ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter