Համազգայինի Փալանճեան-Արսլանեան Ճեմարանի շրջանաւարտներու միութեան վարչութիւն՝

Սալբի Ծատուրեան Խաչատուրեան՝ ատենապետ 
Մարալ Մկրտիչեան Գալայճեան՝ քարտուղար 
Հրայր Աղասարգիսեան՝ գանձապահ 
Հրայր Ժերդիտեան՝ հաշուապահ 

Միհրան Պաղտասարեան՝ փոխ ատենապետ 
Սալբի Խաչատուրեան Աւետիս՝ արխիւներու պատասխանատու 

Խորհրդականներ՝
Քնար Մանուկեան Թիքիճեան
Վարդի Պապուքեան Մելքոնեան
Հերա Սաղըրեան Քիթապճեան
Սեպուհ Տօնիկեան
Սերժ Ղարիպեան
Ալիք Գանտահարեան
Հրակ Տէտէեան

Օժանդակներ՝
Բալիկ Կարպուշեան
Արի Կարպուշեան
Լոռի Սերայտարեան