ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Ճեմարանի Լսարանական Միութիւնը Հինգշաբթի, 28 Սեպտեմբեր 2017-ին ընտրեց իր վարչութիւնը հետեւեալ ձեւով.

1. Դասարանէն՝ Շահան Հաւաթեան

2. Դասարանէն՝ Կարէն Քէշիշեան

-ԺԱ. գրականէն՝ Պեթի Փաչանեան

-ԺԱ. գիտականէն՝ Լէա Խաչատուրեան

-ԺԲ. գրականէն՝ Գարլօ Դարբինեան

-ԺԲ. գիտականէն՝ Ռազմիկ Տէրունեան

Լսարանական Միութեան աշակերտները 5 Հոկտեմբերին ընտրեցին Լսարանական Միութեան նախագահը` ներկայութեամբ Լսարանական Միութեան պատասխանատուներ Պրն. Խաչիկ Հրակ Տէմիրճեանի եւ Պրն. Ճորճ Գրիգորեանի:

Լսարանական Միութեան նախագահ ընտրուեցաւ ԺԲ. գիտական դասարանէն՝ Նանի Գալուստեան։

ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter