Կէօվօղլանեան Թալին
Մարտիրոսեան Սիլվա
Ասատուրեան Անժելա
Համամճեան Նելլի
Գազանճեան Սիլվա
Գալայճեան Մարալ