Կէօվօղլանեան Թալին

Ասատուրեան Անժելա

Գալայճեան Մարալ 

Մեսրոպեան Շաղիկ

Արսլանեան Սիլվա

Ճինպաշեան Արլին

Գարաճեան Թամար

Մանտալեան Լիզա

Պոյաճեան Պենիթա