Համազգայինի Մ. եւ Հ. Արսլանեան Ճեմարանի Խնամակալ Մարմին

• Վաչէ Փափազեան
• Թամար Տէր Պետրոսեան
• Սիւզի Սեմերճեան
• Շաղիկ Խիւտավերտեան
• Սեւակ Փանոսեան
• Վաչէ Նաճարեան